Lasse Wigh har Sveriges Snyggaste bil 2017

Sveriges Snyggaste Bil 2017

Sveriges Snyggaste Bil 2017
Sveriges Snyggaste Bil 2017 är Lasse Wighs Cheva -55!

Röstningen via hemsidan är avslutad